אורלי וגיא מקבלים כינויים בשפת הסימנים

כיצד מקבלים כינויים אישיים בשפת סימנים? מה משמעותם?

תכנית ראשונה מתוך סדרה של תכניות בנושאים שונים בפינה שבועית עם סמי סירואה מבית קול הסימנים.

כלי נגישות