קול הסימנים עוטפת אתכם בנגישות – גם תרגום לשפת סימנים וגם תמלול בזמן אמת על מסך גדול.
אני משתתפת בחלק של התמלול, ומרגישה שיש לי גב בעבודה – הן מבחינת התנאים הפיזיים
והן מבחינת המידע – הכל כדי שהתמלול יהיה ברמה מקצועית גבוהה.

כלי נגישות