הילדים צברו חוויות רבות, למדו ובעיקר הרגישו שהרי נגישות=רגישות. לפני ההרצאה הגיעו אליי חבר'ה ששאלו איך בחור שלא מדבר יעביר הרצאה? התגובות של כל החניכים בתום ההרצאה היו מצוינות. הם נהנו ולמדו המון

כלי נגישות