אורלי וגיא צוחקים בשפת סימנים- קול הסימנים

מה זה הומור של חרשים?
האם קיים סלנג בשפת סימנים?

כלי נגישות