פעילות לילדים והורים בשפת סימנים- בגני הילדים

גילאי 4-5 במסגרת הפעילות למדו הילדים לסמן את השיר יש לי ציפור קטנה בלב

גילאי 4-5
במסגרת הפעילות למדו הילדים לסמן את השיר יש לי ציפור קטנה בלב

כלי נגישות