תרגומים בערוצים השונים

מה קרה לבועה שהפכה להיות ריבוע?
חרשים רבים טוענים שהבועה קטנה מידי לצפייה:

המתורגמנים בבועה צריכים להיות: ברורים במרחב מוגבל, לעמוד בקצב המהיר, ולהיות בעלי שליטה מצוינת בשפת הסימנים.

כלי נגישות