תרגום שיר בתוכנית אירוח של פרנס

תרגום שירים דורש יכולת וכישרון תנועה שיעביר לצופה את התחושה המקסימלית.
תרגום שיר דורש הכנה מוקדמת ובחירת סימנים מתאימים המביעים את משמעות השיר.
לעתים ישנם מצבים בהן אין יכולת לצפות מראש.

הקטע הקצר כאן הוא מתרגום שיר של דני רובס תוך כדי תרגום שידור תכנית טלוויזיה.

כלי נגישות