הנגשת כנס בילאומי-מאשרור ליישום בישראל

"קול הסימנים" נבחרו להיות שותפים בהנגשת הכנס הבינלאומי שעסק באמנת האו"מ בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות. הכנס אורגן בשיתוף פעולה ייחודי ע"י גופים אקדמאים וממשלתיים. הכנס נמשך יומיים ואירח אורחים נכבדים מהארץ ומחו"ל, עסק בהיבטים רבים הקשורים ליישום האמנה ולתחומים המוזכרים בה: כשרות משפטית, חינוך, תעסוקה, נגישות, וחיים בקהילה.

"קול הסימנים" נבחרו להיות שותפים בהנגשת הכנס הבינלאומי שעסק באמנת האו"מ בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות.
הכנס אורגן בשיתוף פעולה ייחודי ע"י גופים אקדמאים וממשלתיים.
הכנס נמשך יומיים ואירח אורחים נכבדים מהארץ ומחו"ל, עסק בהיבטים רבים הקשורים ליישום האמנה ולתחומים המוזכרים בה:
כשרות משפטית, חינוך, תעסוקה, נגישות, וחיים בקהילה.

כלי נגישות