הנגשת כנסי נגישות באינטרנט – מייקרוסופט

בהנגשת אירועים ישנה חשיבות רבה לנוכחות איש מקצוע בעל ניסיון ו"ראש גדול". בכנסים רבים ישנם אילוצים ומגבלות של מיקום ולעתים התנגשות בין צרכי הנגשה שונים. קול הסימנים מצטיינים במתן פתרונות יצירתיים ומיידיים, בהתאם לאילוצים השונים.

בהנגשת אירועים ישנה חשיבות רבה לנוכחות איש מקצוע בעל ניסיון ו"ראש גדול".
בכנסים רבים ישנם אילוצים ומגבלות של מיקום ולעתים התנגשות בין צרכי הנגשה שונים.
קול הסימנים מצטיינים במתן פתרונות יצירתיים ומיידיים, בהתאם לאילוצים השונים.

כלי נגישות